Župana Macedoni in Arsenovič sta se udeležila Foruma županov 2020 v Ženevi

6. 10. 2020 je v Ženevi potekal Forum županov, ki ga je organizirala Ekonomska komisija Združenih narodov za Evropo (UNECE). Osrednja tema je bila odpornost mest in krepitev pripravljenosti lokalnih oblasti pri spopadanju s krizami, kot je epidemija koronavirusa, in posledicami podnebnih sprememb. Iz Slovenije sta se visokega dogodka udeležila župan Mestne občine Novo mesto in predsednik ZMOS Gregor Macedoni ter župan Mestne občine Maribor Aleksander Saša Arsenovič.

Na dogodku so sodelovali župani in drugi predstavniki mest iz Evrope, Severne Amerike, Srednje Azije in Kavkaza. Predstavljene so bile izkušnje mest in usmeritve za njihovo delovanje v prihodnje, ki prispeva k doseganju trajnostnih razvojnih ciljev in v tem okviru k trajnostnemu urbanemu razvoju in odpornosti mest na raznorazne krize, tako zdravstvene kot tudi okoljske.

Župan Macedoni je v svojem prispevku k razpravi izpostavil pomen pobud za pametna mesta in skupnosti, ki so ključne za nadaljnji razvoj mest in njihovo preobrazbo, kar velja tudi za manjša urbana središča kot je Novo mesto. Pri razvoju pametnih mest je ključna ne le tehnologija, temveč tudi znanje in vključenost ljudi, da se podatki lahko uporabijo za dobre in trajnostne rešitve. Osrednji vidiki pametnih mest so predvsem razumevanje okolja, prepoznavanje priložnosti za razvoj in hitro odzivanje na spremembe, kar je nedvomno ključno za doseganje večje odpornosti mest in za njihov trajnostni razvoj.

Dogodek je nudil tudi odlično priložnost za mreženje mest in iskanje sinergij za pripravo skupnih projektov. Mesto Maribor je v okviru dogodka s sekretariatom UNECE dogovorilo intenzivnejše sodelovanje v prihodnje ter sodelovanje pri projektu na temo pametnih mest.

Ob zaključku foruma so župani slovesno sprejeli Ženevsko deklaracijo županov (dostopna na tej povezavi), v kateri potrjujejo zavezanost h krepitvi odpornosti mest, zasledovanju podnebnih ciljev, ozelenitvi mest, pospešitvi prehoda na trajnostno energijo, zagotavljanju trajnostne urbane mobilnosti, dostopnih stanovanj, pravičnih in vključujočih mest.

Ob robu dogodka je bila organizirana tudi nogometna tekma med ekipo ambasadorjev in županov, v kateri sta sodelovala tudi slovenska župana. Čeprav so župani izgubili z rezultatom 17:14 je športna plat dogodka toliko bolj povezala udeležence.