Vlada je potrdila osnutek nacionalnega Načrta za okrevanje in odpornost

8. 10. 2020 je Vlada potrdila osnutek Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost, ki bo podlaga za črpanje 1,6 milijarde evrov nepovratnih in 3,6 milijarde evrov povratnih sredstev iz mehanizma za okrevanje in odpornost (RRF).

Kot sporočajo iz Službe Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, načrt izhaja iz reform in strukturnih sprememb na petih področjih, ki jim sledijo naložbe, ki bodo reforme in strukturne spremembe podprle.  V podporo reformam je predvideno skupaj 334 milijonov evrov nepovratnih sredstev, projektom pa 1,705 milijarde evrov nepovratnih in 2,933 milijarde evrov povratnih sredstev.

Struktura po petih področjih je sledeča:

  • največji delež zavzema trajnostni in zeleni prehod, in sicer 705 milijonov evrov nepovratnih in 1, 600 milijarde evrov povratnih sredstev;
  • sledi podporno okolje za podjetja z 191 milijonov evrov nepovratnih in 828 milijonov evrov povratnih sredstev;
  • za področje digitalizacije (Digitalna Slovenija) je predvidenih 347 milijonov evrov nepovratnih in 205 milijonov evrov povratnih sredstev;
  • področju izobraževanja (na znanju temelječa družba) namenjamo 322 milijonov evrov nepovratnih in 105 milijonov evrov povratnih sredstev,
  • turizmu in kulturi pa 140 milijonov evrov nepovratnih in 200 milijonov evrov povratnih sredstev.

Skladno s smernicami Evropske komisije morajo države zagotoviti vsaj 37 % ukrepov za izpolnjevanje podnebnih ciljev in 20 % za doseganje digitalnih ciljev. Neformalno usklajevanje vsebin RRF z Evropsko komisijo že poteka. Osnutek načrta bo v prihodnjih mesecih predmet usklajevanj, v formalno potrditev pa bo na Evropsko komisijo posredovan do 20.decembra letos.