38. seja Skupščine ZMOS

21. 4. 2023 se je v Ljubljani na 38. redni seji sestala Skupščina ZMOS.

Župani mestnih občin so na seji potrdili letno poročilo združenja za leto 2022 in pa programske ter kadrovske dokumente za leto 2023. Skupščina se je tudi seznanila s stanjem priprav na izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v obdobju 2021-2027. Trenutno se z ministrstvi usklajujejo vsebinska izhodišča za posamezne specifične cilje, ki se bodo izvajali v okviru CTN, ter navodila organa upravljanja za to področje. Na seji je bila sprejeta metodologija za indikativno alokacijo sredstev CTN za obdobje 2021-2027.

Razprava je potekala tudi o neustreznem financiranju mestnih občin, naraščajočih stroških in nujnosti uskladitve povprečnine z rastjo stroškov plač v javnem sektorju.