Združenja občin pozvala k popravku povprečnine

4. 4. 2023 so združenja občin na Vlado naslovila skupen poziv za popravek višine povprečnine za leto 2023. V dopisu združenja opozarjajo na spremembe v makroekonomskih gibanjih in pozivajo k dialogu.

Združenja in občine opozarjajo na velik porast stroškov, kar vpliva na proračunske odhodke. Pri tem gre predvsem za posledice dviga plač v javnem sektorju in vztrajanje visoke inflacije. Za leto 2023 določena povprečnine ne odraža stroškov izvajanja zakonskih nalog, kar je še toliko bolj izrazito v primeru mestnih občin, ki so sistemsko podfinancirane. Združenja so Vlado pozvala k dialogu za odpravo razkoraka med dogovorjeno višino povprečnine in rastjo stroškov.

Dopis si lahko ogledate tukaj.