Poziv k vključitvi v mrežo BELC in mrežo lokalnih svetnikov EU

Na ravni EU sta vzpostavljeni dve mreži izvoljenih lokalnih predstavnikov, preko katerih se lahko okrepijo vezi med EU in lokalnimi skupnostmi. ZMOS članicam predlaga, da preučijo obe v nadaljevanju predstavljeni pobudi.

Evropska komisija je leta 2022 vzpostavila mrežo Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin (BELC Building Europe with local councilors), ki omogoča vključevanja lokalnih skupnosti pri vprašanjih EU. Svetniki, ki se pridružijo mreži BELC, postanejo gradniki evropskega upravljanja institucij, lokalnih skupnosti in državljanov, ki bodo kmalu glasovali na evropskih volitvah leta 2024.

Z namenom vzpostavitve mreže Komisija objavlja razpis za lokalne upravne organe (občina, pokrajina, okrožje ali regija), ki želijo postati partnerji Komisije pri obveščanju o EU na terenu z imenovanjem lokalno izvoljenega predstavnika za člana mreže »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin«. Več o pogojih in načinu pristopa najdete na tej povezavi.

Evropska mreža regionalnih in lokalnih svetnikov EU, katero je ustanovil Evropski odbor regij, podobno kot mreža BELC, predstavlja skupek več kot milijon izvoljenih politikov, ki se vsakodnevno posvečajo evropskim predpisom in programom financiranja ter razpravam o evropskih zadevah. Mreži se lahko pridružijo lokalni in regionalni politiki, ki so izvoljeni predstavniki vlade, parlamenta ali skupščine regije, mesta, kraja, province, občine ali vasi. Odbor regij (OR) članom mreže ponuja posebne informacije v obliki glasil in predstavitev, vabila na dogodke OR, povezave do političnih razprav v OR ter izmenjave in povezovanje v mreže s člani OR in njihovimi nadomestnimi člani ter drugimi svetniki EU. Več informacij o evropski mreži in pogojih ter načinu pristopa najdete na tej povezavi.

Članstvo v obeh mrežah je brezplačno, mreža »Gradimo Evropo z izvoljenimi predstavniki občin – BELC« dopolnjuje sodelovanje v Evropski mreži regionalnih in lokalnih svetnikov EU in obratno.