Odprte so prijave na Urbani forum 2023

24. 5. 2023 bo v Velenju potekal IX. Urbani forum. Naslovna tema dogodka je “Skozi preobrazbo v prihodnost”, v ospredju bodo ukrepi mest za doseganje podnebne nevtralnosti.

Evropa si je zastavila cilj podnebne nevtralnosti, pot do nje pa bo vse prej kot enoznačna. Mesta bodo pri tem ključni dejavnik uspeha, saj se v mestih porabi 80 % energije, generira 85 % BDP-ja in v njih živita dve tretjini prebivalstva. Podnebna nevtralnost je mogoča zgolj ob preobrazbi mest, slednje pa bo v veliki meri odvisno od sistemske podpore in sodelovanja državnih organov, institucij Evropske unije (EU) in gospodarstva.

Ne gre zgolj za vprašanje finančnih sredstev, temveč tudi za potrebo po upravno-organizacijskih spremembah ob zavedanju skupnega cilja s strani vseh deležnikov. Inovativni poskus pohitritve preobrazbe mest predstavlja misija EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Vključena mesta bodo preizkusila različne načine za doseganje celovite preobrazbe. Iz Slovenije so v misijo vključene kar tri mestne občine, in sicer Kranj, Ljubljana in Velenje.

IX. Urbani forum, ki ga soorganizirajo Ministrstvo za naravne vire in prostor, Združenje mestnih občin Slovenije in GFS Inštitut, bo tako letos obravnaval potrebe mest pri zasledovanju podnebne nevtralnosti. V dialogu med mesti in državo ter drugimi deležniki bomo iskali odgovore na vprašanja, kot so:

  • kakšni so načrti in kakšna je pot slovenskih mest do podnebne nevtralnosti,
  • kakšna je pri tem vloga države in kako lahko državna uprava, organizirana po resorjih z različnimi pristojnostmi, ponudi enovitega sogovornika pri celostni preobrazbi mest,
  • kakšne rešitve lahko ponudi lokalno znanje in lokalno gospodarstvo,
  • ter seveda, kako se bo preobrazba mest financirala.

Urbani forum bo potekal v Vili Bianca v Velenju, v sredo, 24. 5., s pričetkom ob 10. uri. Prijave za brezplačno udeležbo na dogodku so odprte.