4. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo: ZMOS izpostavil nujno varstvo otrok v vrtcih, raziskava dokazala podfinanciranost mestnih občin

31. 3. 2021 je videokonferenčno potekala 4. redna seja Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki jo vodi minister za javno upravo Boštjan Koritnik in v kateri sodelujejo vsa reprezentativna združenja občin. S strani ZMOS so na seji sodelovali predsednik Matjaž Rakovec, župan Gregor Macedoni in vodja strokovne službe Miloš Senčur.

Minister je skupaj z generalnima direktorjema direktoratov za javno naročanje in javni sektor, Sašom Matasem in Petrom Pogačarjem, županjam in županom predstavil predlog novele Zakona o javnem naročanju ter predlog prenove plačnega sistema v javnem sektorju. Predstavniki občin so predlagali, da se v ZJN vključi tudi posebne določbe za primere naravnih nesreč (epidemije), s čimer tega področja v kriznih časih v prihodnje ne bi več reševali z interventnimi zakoni (PKP-ji).

Državni sekretar na ministrstvu za zunanje zadeve Gašper Dovžan je zbranim predstavil potek in prioritetna področja v času predsedovanja Slovenije Svetu EU, ki se bo začelo 1. julija 2021. Lokalnim skupnostim bo posvečen eden prvih dogodkov predsedovanja, ki bo na sporedu 8. julija 2021, zajel pa bo področji čezmejnega sodelovanja občin ter prihodnosti pametnih mest in vasi.

Ob koncu je dr. Irena Bačlija Brajnik s Fakultete za družbene vede zbranim predstavila izsledke raziskave »Fiskalna kapaciteta občin v Sloveniji«, ki celovito obravnava prihodke slovenskih občin. Med drugim je tudi ta raziskava dokazala, da mestne občine prejmejo veliko manj sredstev od države, kot imajo stroškov za izvajanje z zakonom določenih nalog. Pokritost financiranja mestnih občin je bila tako v letu 2018 zgolj 68,5%, pri čemer ta delež od leta 2016 konstantno pada. Mestne občine se izkažejo kot najbolj racionalne z vidika stroškov na občana, hkrati pa prejmejo najmanj prihodkov od dohodnine po ZFO-1 na občana. Zgovorno je dejstvo, da je primerna poraba na občana v majhnih občinah za 166,8 EUR višja kot v mestnih občinah. Navedeno priča o nujnosti sprememb sistema financiranja občin. Predstavniki ZMOS so predlagali, da se poleg finančne izvede tudi funkcionalna analiza delovanja občin oziroma obsega nalog, ki jih izvajajo.

Predsednik ZMOS je ministra opozoril tudi na aktualni odlok, ki v času do 11. 4. določa možnost nujnega varstva zgolj za otroke staršev, ki so zaposleni v t. i. kritični infrastrukturi. Mnenje županov mestnih občin je, da je potrebno tudi v obdobju t. i. lockdown-a zagotoviti nujno varstvo predšolskih otrok za vse starše, ki morajo biti nujno na delovnih mestih, ne pa zgolj za otroke staršev, ki so zaposleni v kritični infrastrukturi. V nasprotnem primeru se namreč številnim zaposlenim staršem povzroča stisko, negativne finančne posledice in zmanjšuje varnost zaposlitev. ZMOS zato predlaga, da se uporabi ureditev, ki je že veljala v času 1. vala, ko so imeli župani pristojnosti pri organizaciji nujnega varstva. Predlog je bil že tekom dneva posredovan predsedniku Vlade in ministrici za šolstvo.