Najava strokovnega Urbanega foruma – Zelene in varne stavbe naših mest

14. maja bo med 10. in 14. uro v Mariboru in preko spleta potekal strokovni Urbani forum z naslovno temo “Zelene in varne stavbe naših mest: Energijska učinkovitost – Potresna varnost – Celovita prenova stavb”.

ZMOS v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor in GFS inštitutom od leta 2015 organizira Urbane forume. S forumi krepimo sodelovanje med ključnimi akterji urbanega razvoja (MOP in drugi resorji, mesta, občine, stroka, gospodarstvo in javnost). Urbani forum osvetljuje potrebe slovenskih mest, njihov pomen za trajnostni razvoj države, ponuja rešitve za izzive mest in podpira mreženje ter sklepanje partnerstev za uspešnejše izvajanje projektov v občinah. En od letnih dogodkov obravnava aktualne teme na strokovni ravni, drugi na politični ravni.

Osrednja tema letošnjega strokovnega foruma bo, kako z novogradnjami in celovitimi prenovami do okolju prijaznih, udobnih in varnih stanovanjskih in drugih stavb. Zahteve EU in države po razogljičenju se nanašajo tudi na stavbni fond. Zahteve za gradnjo in prenovo stavb glede energijske učinkovitosti se bodo zato v prihodnje predvidoma zaostrile. Država je že sprejela in pripravlja tudi nove predpise na tem področju. Ti bodo vplivali na izvajanje in financiranje prenov obstoječih stavb ter gradnjo novih. To bo predstavljalo izziv tudi za občine, npr. pri obnovi javnih stavb, zagotavljanju javnih najemnih stanovanj itd. Slovenija leži na območju, ki je potresno precej ogroženo, kar je pomemben izziv za pripravo usmeritev in prihodnjih aktivnosti, saj je del obstoječega stavbnega fonda potreben tudi statične prenove. Da bomo ustvarili kakovostno bivalno okolje, poskrbeli za okolje in zmanjšali naš vpliv na podnebne spremembe, je pri prenovi stavb smiselno delovati celovito. Eden od poudarkov foruma bo zato tudi izvajanje celovitih prenov, ki povezujejo statično, energetsko, funkcionalni in arhitekturno ureditev stavb.

Ključni poudarki o katerih bomo razpravljali na forumu:
– Energijska učinkovitost stavb: nacionalne in EU zahteve za energijsko učinkovitost stavb; načrtovane in sprejete novosti pri nas; praksa pri novogradnji ali pri prenovi, obveznosti občin pri gradnji in celoviti energetski prenovi javnih in stanovanjskih stavb.
– Potresna varnost: stanje stavbnega fonda v mestih, protipotresna sanacija stavb, možne rešitve.
– Povezovanje funkcionalne, energetske, statične idr. prenove stavb.
– Možnosti financiranja: mehanizmi za financiranje prenov in gradenj energijsko varčnih in potresno varnih stavb.

Vabimo vas, da si rezervirate termin za udeležbo na dogodku, ki bo glede na epidemiološko situacijo potekal v hibridni varianti, tj. preko spleta in z lokacije v Lutkovnem gledališču Maribor. Predvideni program je dostopen tukaj.