Predsednik ZMOS za RTV SLO: ZMOS se že od nastanka zavzema za uresničitev 141. člena Ustave

Predsednik ZMOS in župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je v petek, 12. 3., opravil intervju za RTV SLO (Poročila ob 17h). 

Oglejte si intervju predsednika ZMOS na tej povezavi.

V nastopu je najprej opozoril na 141. člen Ustave Republike Slovenije, ki določa izvirno pristojnost mestnih občin za naloge iz državne pristojnosti, ki se tičejo razvoja mest. O tem je odločilo Ustavno sodišče že davnega leta 1996, ko je napisalo, da se mestne občine razlikujejo od ostalih občin in pa predvsem, da Ustava zavezuje zakonodajalca, da z zakonom uresniči ustavno določbo o posebnih izvirnih pristojnostih mestnih občin na področju urbanega razvoja.

Predsednik je povedal, da si ZMOS že od ustanovitve prizadeva za uresničitev te ustavne določbe in da bo proaktivno pristopil k pripravi nabora nalog, ki bi morale preiti v pristojnost mestnih občin, ker se tičejo razvoja mest. Obenem pa bo ZMOS k pripravi takega nabora pozval tudi Vlado in ministrstva. Čeprav bo končni nabor šele oblikovan, se kot ena izmed ključnih razvojnih nalog omenja izdaja gradbenih dovoljenj, pa tudi naloge s področja stanovanjske politike in prometa.

Rakovec je v imenu ZMOS izrazil tudi podporo noveli Zakona o lekarniški dejavnosti in Zakona o vrtcih, saj krepita avtonomijo občin in odpravljata nekatere anomalije, kot je obvezno financiranje zasebnih vrtcev brez možnosti vpliva na njihovo ustanavljanje in delovanje ter omejitve pri ustanavljanju lekarn.