CTN – Evropska sredstva za prenovo neprofitnih stanovanj v Kranju

Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je 4. 3. 2021 izdala odločitev o podpori za projekt »Prenova stanovanj v lasti Mestne občine Kranj«. Za 260 tisoč evrov vreden projekt, ki ga bo izvajala Mestna občina Kranj, bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispevala nekaj manj kot 155 tisoč evrov.

V okviru projekta bo Mestna občina Kranj s podporo evropskih sredstev izvedla prenovo 16 obstoječih neprofitnih stanovanj v stanovanjski soseski Planina. Občina namerava s projektom zmanjšati tveganje nadaljnje socialne, funkcionalne in fizične degradacije tega urbanega prostora ter dvigniti kakovost življenja in bivanjski standard v soseski.