CTN – odobren projekt ureditev površin za pešce in kolesarje v Kranju

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila evropska sredstva za projekt »CTN KR KP med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto«.

Mestna občina Kranj bo s pomočjo sredstev iz Evropskega sklada za regionalni razvoj uredila površine za pešce in kolesarje med Gosposvetsko ulico in Bleiweisovo cesto. V okviru projekta bo med drugim postavila urbano opremo ter uredila javno razsvetljavo, vodovodni priključek za pitnik, prometno opremo in signalizacijo. S tem bodo pešci in kolesarji varno prišli do različnih točk v Kranju, kot so zdravstveni dom, avtobusna postaja, lekarna, sodišče, Policijska postaja Kranj, banka in vzgojno-izobraževalne institucije. Projekt bo zaključen predvidoma do konca letošnjega leta.

Vrednost projekta presega 440.000 EUR, od tega bo Mestna občina Kranj iz mehanizma CTN prejela nekaj čez 260.000 EUR.