ZMOS se je udeležil 8. kohezijskega foruma v Bruslju

17. in 18. marca je v Bruslju potekal 8. kohezijski forum, namenjen razpravam o prihodnosti evropske kohezijske politike (EKP). Dogodka se je udeležila tudi predstavnica ZMOS, mag. Saša Heath-Drugovič, ki vodi Odbor za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje.

Evropska komisija je ob začetku foruma predstavila novo platformo Kohesio, ki združuje informacije o 1,5 milijona projektih v članicah EU, ki se od leta 2014 financirajo iz sredstev EKP.

Na forumu, ki poteka vsake tri leta, so sodelovali predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira, predsednik Evropskega odbora regij Apostolos Tzitzikostas, nobelov nagrajenec Joseph Stiglitz in številni predstavniki ministrstev držav članic ter drugih deležnikov. Iz Slovenije so se foruma, poleg ZMOS, udeležili predsednica in predsednik obeh razvojnih svetov kohezijskih regij, tj. Lilijana Madjar in Aleksander Saša Arsenovič ter predstavniki Stalnega predstavništva Slovenije pri Evropski uniji.

Na dogodku je bilo predstavljeno 8. kohezijsko poročilo. Komisarka Ferreira je poudarila, da EKP pozitivno prispeva k razvoju EU, predvsem manj razvitih regij. V 15 letih je EKP pripomogla k temu, da se je razvojni razkorak med desetimi državami, ki so v EU pristopile leta 2004, in zahodnimi članicami prepolovil. Poudarila je tudi, da izvajanje EKP ni koristno samo za manj razvite države članice, temveč da pozitivno vpliva na celotno EU, saj pri izvajanju investicij s storitvami ali proizvodi sodelujejo tudi številna podjetja iz razvitejših delov unije. Prav tako pa gre za izkaz evropske solidarnosti in za eno izmed najprepoznavnejših evropskih politik med državljani.

V luči zadnjih kriz, epidemije koronavirusa in vojne v Ukrajini, je EU pokazala zmožnost hitrega odzivanja in prilagajanja EKP. Po ukrepih, namenjenih blaženju posledic epidemije, je v pripravi že t.i. predlog CARE, ki bo omogočal uporabo ostankov EKP sredstev za podporo beguncem iz Ukrajine. Komisarka Ferreira je prav tako zavrgla tezo, da je EKP zastarela politika. Izrazila je mnenje, da gre, nasprotno, za zelo moderno politiko, ki se prilagaja realnosti, npr. z usmeritvami za zeleni in digitalni razvoj in odzivanjem na prej omenjene krize. Slednje lahko povzroči nove razlike v razvoju regij in mest, zato je komisarka poudarila, da bo za uspešnost EKP tudi v prihodnje zelo pomembno spoštovanje dveh glavnih elementov – teritorialnih razvojnih strategij (kot so na primer trajnostne urbane strategije mestnih občin) in širokega partnerstva pri izvajanju.

Posebej je poudarila pomen dobro pripravljenih strategij, ki jih morajo pripraviti akterji na ustreznih teritorialnih nivojih. Strategije so lahko uspešne samo, če so pripravljene v sodelovanju z regionalnimi in lokalnimi deležniki, ključnega pomena je načelo večnivojskega upravljanja (multi-level governance).

Tovrstna stališča, predvsem pomen pristopov od spodaj navzgor, doslednega spoštovanja načela partnerstva in večnivojskega upravljanja konsistentno zagovarja tudi ZMOS. Njegova predstavnica mag. Saša Heath-Drugovič se je v Bruslju med drugim srečala s komisarko Eliso Ferreira, z italijanskim doživljenjskim senatorjem Mariom Montijem in profesorjem Josephom Stiglitzem.

Evropska komisarka za kohezijo Elisa Ferreira (levo) in predstavnica ZMOS Saša Heath-Drugovič (desno)

Posnetek 8. kohezijskega foruma si lahko ogledate na tej spletni strani.

1. dan – 17. 3. 2022

2. dan – 18. 3. 2022