CTN – odobrena projekta urbane prenove v Novem mestu in P+R garažna hiša v Kopru

V preteklem tednu so bile izdane tri nove odločitve o podpori za projekte iz mehanizma CTN, in sicer za dva projekta urbane prenove Mestne občine Novo mesto ter projekt trajnostne mobilnosti Mestne občine Koper.

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je odobrila projekt ureditve stanovanj na Glavnem trgu v Novem mestu. Mestna občina Novo mesto bo prenovila degradirano staromeščansko stavbo na naslovu Glavni trg 2. Na 1600 m2 površin bo urejenih 8 najemniških stanovanj in prostori za nepridobitne dejavnosti. S projektom se nadaljujejo prizadevanja za revitalizacijo Glavnega trga. Vrednost celotnega projekta je približno 2 milijona evrov, iz mehanizma CTN pa bo projekt prejel 900.000 evrov sofinanciranja.

Mestno središče Novega mesta se bo dodatno revitaliziralo tudi s projektom prenove Rozmanove ulice in Prešernovega trga. Mestna občina Novo mesto bo v okviru projekta prenovila skoraj 5000 m2 revitaliziranih površin v mestu, od tega dobrih 3000 m2 Rozmanove ulice in okoli 1800 m2 na Prešernovem trgu s Kastelčevo in Linhartovo ulico. Poleg gospodarske javne infrastrukture bodo prenovljene vse javne površine, vključno s cestami in pločniki, obnovljen bo Komeljev trg in urejen bo nov kaskadni trg. Mestna občina Novo mesto s projektom uresničuje trajnostno urbano strategijo in krepi privlačnost starega mestnega jedra. Projekt, ki se že izvaja, bo zaključen predvidoma spomladi 2022. Vrednost investicije znaša 2,7 milijona evrov, od tega bosta približno 2,1 milijona evrov prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj in proračun Republike Slovenije.

V Kopru bodo s sredstvi iz mehanizma CTN zgradili novo P+R garažno hišo “Sonce”. V njej bo urejenih 464 parkirnih mest, od tega jih bo 10 namenjenih za družine, 24 za gibalno ovirane osebe in 48 za električne avtomobile. 12 parkirnih mest za električne avtomobile bo imelo možnost hitrega polnjenja. Poleg tega bo parkirna hiša nudila še 26 parkirnih mest za motorna kolesa (od tega 2 parkirni mesti za električno motorno kolo), varovano kolesnico za 22 koles in še pokrit prostor za 26 koles s servisnim stojalom. Uporaba parkirne hiše P+R bo sicer vezana na uporabo javnega potniškega prometa oziroma sistema izposoje javnih koles do mestnega jedra, s čimer bo Mestna občina Koper zmanjšala število osebnih avtomobilov v centru mesta. Poseben videz bo strukturi dala fasada, ki bo sestavljena iz cinkanih in prašno barvanih palic z različnimi medosnimi razmiki.Projekt bo zaključen predvidoma konec avgusta 2022.

Glavni cilj projekta je vzpostavitev celovite trajnostne prometne ureditve tega urbanega predela mesta Koper, ki bo uporabnikom omogočala, da svoja vozila parkirajo ob vhodu v mestno jedro, za dostop do središča pa uporabijo bolj trajnostne, energetsko učinkovitejše in okolju prijaznejše oblike prevoza. Vrednost investicije je 6,5 milijona evrov, od tega bosta približno 3 milijone evrov prispevala Evropski sklad za regionalni razvoj in proračun Republike Slovenije.

V mehanizmu CTN je bilo do danes potrjenih že 76 projektov mestnih občin, s katerimi se uresničujejo njihove trajnostne urbane strategije. Seznam odobrenih projektov je dostopen tukaj.