CTN – Odobrena sredstva za revitalizacijo Stare steklarske in Vrazovega trga na Ptuju

V okviru izvajanja mehanizma CTN je SVRK izdal novo odločitev o podpori za projekt Mestne občine Ptuj “Revitalizacija Stare steklarske in Vrazovega trga s pripadajočimi ulicami”. Investicija v skupni vrednosti 4,9 milijona EUR bo sofinancirana v višini 2,7 milijona EUR iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in sredstev Republike Slovenije.

V okviru projekta bo Mestna občina Ptuj prenovila in revitalizirala degradirano urbano območje. Predmet naložbe sta dve različni, a tesno povezani gradnji. Z delno rekonstrukcijo in dozidavo objekta kulturno-umetniškega središča Stara steklarska bo občina uredila sodobne tehnično opremljene prostore in tako vzpostavila pogoje za večjo vključenost mladih in kakovostno ustvarjanje. Na Vrazovem trgu in pripadajočih Jadranski ulici in Ulici Tomaža Šalamuna bo Mestna občina Ptuj zamenjala gospodarsko javno infrastrukturo – vodovod s priključki do vodomera in kanalizacijo s priključki do objektov. Izvedla bo tudi višinsko ureditev z vpeljavo tlakovanja, umestila urbano opremo in uredila javno razsvetljavo. Ureditev Vrazovega trga bo omogočala organizacijo različnih dogodkov, del prostora bo namenjen igri mlajših otrok. Za stanovalce okoliških objektov in obiskovalce tamkajšnjega gostinskega objekta bo z izvedbo projekta zagotovljenih 15 parkirnih mest.

Z obema posegoma se bo obnovilo in oživelo večplastno urbano in arhitekturno dediščino. Z investicijo se prispeva k varstvu kulturne dediščine in spodbujanju kulturno umetniškega ustvarjanja. Mestna občina bo uredila skoraj 2.500 kvadratnih metrov zunanjih površin, obnovljenih pa bo tudi 1.348 kvadratnih metrov notranjih prostorov, ki so sedaj zaradi slabega stanja in nefunkcionalnosti le delno v uporabi. S projektom se uresničuje trajnostna urbana strategija Mestne občine Ptuj. Projekt se bo začel izvajati že v juliju 2021, zaključen pa bo do marca 2023.

Gre za 64. potrjeni projekt v okviru izvajanja mehanizma CTN.