CTN – Skupščina ZMOS izbrala projekte urbane revitalizacije

Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je na 9. dopisni seji, ki je potekala 27. februarja 2020, potrdila seznam 15 izbranih projektov urbane revitalizacije mestnih občin, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN).

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij mehanizma CTN 15. novembra 2019 objavil povabilo k predložitvi vlog za projekte v okviru prednostne naložbe 6.3 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020.

Skupna ocenjena investicijska vrednost izbranih projektov je 44,7 milijona evrov. Upravičenci, v tem primeru šest mestnih občin in en občinski javni stanovanjski sklad, lahko za izvedbo projektov pričakujejo sofinanciranje v vrednosti 23 milijonov evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in državnega proračuna. Preko 21 milijonov evrov bodo za izvedbo ukrepov prispevali upravičenci sami.

Izbrani projekti, s katerimi se uresničujejo trajnostne urbane strategije mestnih občin, predvidevajo revitalizacijo preko 21 hektarjev površin v mestih, ureditev preko 145.000 m2 odprtih javnih površin, preko 8.000 m2 javnih ali poslovnih stavb ter 60 stanovanj na urbanih območjih.

V nadaljevanju bo pristojni posredniški organ Ministrstvo za okolje in prostor preveril ustreznost postopka izbora operacij v t. i. 1. fazi postopka neposredne potrditve operacij, za katero je pristojen ZMOS. Nato bodo lahko upravičenci svoje vloge dopolnili in uskladili z ministrstvom.

Potrjen seznam izbranih operacij je dostopen tukaj.