Priporočila za evidentiranje prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije v proračunu občine

Ministrstvo za finance je občinam 21. 2. 2020 posredovalo priporočila za evidentiranje prejetih sredstev iz proračuna Evropske unije. Dokument pojasnjuje določanje pravilnih podkontov, pri čemer je pomembno, ali občine sredstva prejmejo neposredno iz proračuna Evropske unije ali pa evropska sredstva prejmejo preko državnega proračuna. Priporočila so dostopna tukaj.