Objavljen je javni razpis MIZŠ za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in športnih bazenov

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je objavilo Javni razpis za zbiranje predlogov za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran in novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike v letu 2020. Dokumentacija razpisa je dostopna na tej povezavi.

Na javni razpis za sofinanciranje investicij v novogradnje športnih dvoran v letu 2020 se lahko prijavijo občine, ki imajo v lasti zemljišča, na katerih bodo stale nove športne dvorane ali na katerih bodo stali novi športni bazeni oziroma, ki imajo v lasti javne športne bazene, ki bodo predmet rekonstrukcije.

Višina sredstev, ki jih bo ministrstvo namenilo za sofinanciranje investicij v letu 2020 je 3.278.000 evrov. V okviru sklopa 1 bo MIZŠ namenil 1.639.000,00 evrov za sofinanciranje štirih izbranih projektov investicij v novogradnje športnih dvoran v predvideni višini 409.750,00 evrov vrednosti celotne investicije, ki ne sme biti manjša od 2.000.000,00 evrov brez DDV. V primeru, da za sklop 1 kandidirajo manj kot štirje prijavitelji, se ostanek sredstev sorazmerno razdeli ostalim izbranim prijaviteljem, vendar največ do zneska polovice vrednosti posamezne investicije brez DDV. Enako sofinanciranje je predvideno v okviru sklopa 2 za sofinanciranje investicij v novogradnje ali rekonstrukcije športnih bazenov in pripadajoče bazenske tehnike, pri čemer pa vrednost celotne prijavljene investicije ne sme biti manjša od 2.500.000 evrov brez DDV.

Rok za prijave je 27. marec 2020. Razpisana sredstva morajo biti porabljena v letu 2020, zato bo zadnji rok za predložitev e-računa, ki bo podlaga za izplačilo sredstev sofinanciranja, 25. 11. 2020. Prijavitelji bodo o izidu javnega razpisa obveščeni z objavo na spletni strani do 16. 4. 2020