CTN – Skupščina ZMOS je potrdila seznama izbranih operacij trajnostne mobilnosti

Skupščina Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) je na 26. redni seji, ki je potekala 13. januarja 2020, potrdila seznama izbranih operacij za projekte trajnostne mobilnosti, ki bodo sofinancirani z mehanizmom celostnih teritorialnih naložb (CTN).

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij mehanizma CTN 27. septembra 2019 objavil dve povabili k predložitvi vlog za sofinanciranje projektov trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN, in sicer za sredstva v okviru prednostne naložbe 4.4 Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014–2020 iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada.

Skupaj je bilo na seznama izbranih operacij uvrščeno 28 projektov mestnih občin. Njihova ocenjena investicijska vrednost znaša preko 36 milijonov evrov, mestne občine pa lahko za njihovo izvedbo pričakujejo sofinanciranje v vrednosti preko 16 milijonov evrov. Skoraj 20 milijonov evrov bodo mestne občine investirale iz lastnih sredstev.

Izbrani projekti vključujejo ureditev treh P+R parkirišč, ureditev preko 40 kilometrov zveznih kolesarskih poti, ureditev skoraj 25 kilometrov poti za pešce, gradnjo ali rekonstrukcijo avtobusnih postaj in postajališč kot tudi uvajanje rešitev za boljše upravljanje mobilnosti v mestih. S projekti bodo mestne občine uresničevale trajnostne urbane strategije in celostne prometne strategije ter prispevale k povečevanju deleža potovanj, opravljenih z nemotoriziranimi prometnimi načini in javnim potniškim prometom, posledično pa tudi k zmanjševanju emisij.

V nadaljevanju bo pristojni posredniški organ Ministrstvo za infrastrukturo preveril ustreznost postopka izbora operacij v t. i. 1. fazi postopka neposredne potrditve operacij, za katero je pristojen ZMOS. Po potrditvi bodo mestne občine svoje vloge dopolnile in uskladile z ministrstvom.

Povezave do seznamov izbranih operacij: