Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050 v javni razpravi

Slovenija pripravlja novo Strategijo prostorskega razvoja 2050 – temeljni strateški dokument, ki bo dolgoročno usmerjal prostorski razvoj države. Gre za krovni akt, ki skupaj z drugimi razvojnimi dokumenti določa dolgoročne usmeritve prostorskega razvoja države, daje izhodišča za regionalno in lokalno raven ter nudi osnovo za usklajevanje interesov deležnikov.

V času od 15. 1. do 15. 3. 2020 bo v Sloveniji potekala javna razprava o osnutku omenjenega dokumenta in Okoljskega poročila, ki ju je na podlagi daljšega procesa priprave, dopolnjevanj in usklajevanj pripravilo Ministrstvo za okolje in prostor. Osnutek in ostalo gradivo, vključno z obrazcem za podajanje pripomb, lahko najdete na tej povezavi.

V mesecu januarju bodo organizirani javni posveti o osnutku Strategije prostorskega razvoja Slovenije 2050 in pripadajočega Okoljskega poročila, in sicer:
– 21. januarja 2020, ob 10. uri v predavalnici Auditorium Maximum Pravne fakultete Maribor, Mladinska 9, 2000 Maribor,
– 22. januarja 2020, ob 10. uri v dvorani občinskega sveta Mestne občine Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje,
– 23. januarja 2020, ob 10. uri v Podjetniškem inkubatorju Podbreznik, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto,
– 24. januarja 2020, ob 10. uri v Hiši Evropske Unije, Dunajska cesta 20, 1000 Ljubljana,
– 28. januarja 2020, ob 10. uri v dvorani stavbe Mestne občine Nova Gorica, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica,
– 29. januarja 2020, ob 10. uri v dvorani Pretorske palače v Kopru, Titov trg 3, 6000 Koper/Capodistria.

Na posvete se lahko prijavite tukaj.