Zakon o finančni razbremenitvi občin vložen v DZ

Vlada je na 54. seji dne 12. 12. 2019 določila besedilo predloga Zakona o finančni razbremenitvi občin in ga posredovala Državnemu zboru Republike Slovenije v obravnavo po rednem postopku. S predlaganim zakonom se ureja zmanjšanje stroškov občin za izvajanje z zakonom določenih nalog, zmanjšanje administrativnih postopkov in povečanje nekaterih prihodkov občin. Načeli zakona sta uskladitev nalog z ustavnim načelom, da v pristojnost občine spadajo lokalne zadeve, ki jih občina lahko ureja samostojno in ki zadevajo samo prebivalce občine, ter načelo racionalnejše porabe javnih sredstev.

Nekatere poglavitne rešitve predloga zakona so:

  • vezano na Zakon o upravnih taksah – zvišuje se upravna taksa za lokacijsko informacijo, uvaja se tarifa za upravno takso za izdelavo potrdila o pogojih za spreminjanje meja parcele;
  • vezano na Zakon o izobraževanju odraslih – administrativna razbremenitev, po kateri bo lahko občina (ali več občin) sprejela program izobraževanja odraslih za več let skupaj;
  • vezano na Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju – država bo prevzela obveznost plačevaja mrliških pregledov in obdukcij, prispevkov za obvezno zdravstveno zavarovanje za otroke, do 18. leta starosti, ki se šolajo in niso zavarovani kot družinski člani;
  • vezano na Zakon o socialnem varstvu – na državo se prenese financiranje družinskega pomočnika;
  • vezano na Zakon o notariatu – uvaja se plačljivost izdaje potrdila o namenski rabi zemljišča in lokacijske informacije.

Besedilo predloga je dostopno na spletni strani Državnega zbora. Morebitna mnenja na predlog zakona lahko občine posredujejo v Državni zbor do 15. 1. 2020.