CTN – V Mariboru bo zgrajena brv Lent-Tabor

19. 4. 2021 je SVRK izdal odločitev o podpori za projekt Mestne občine Maribor “Brv Lent-Tabor”. Iz mehanizma CTN bo mestna občina prejela približno 3,3 milijona evrov (Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija), medtem ko je vrednost celotne investicije ocenjena na 4,5 milijona evrov.

Cilj izgradnje brvi je skrajšati poti v mestnem središču in urediti varne in ločene povezave za pešce in kolesarje. Z izgradnjo brvi bosta nabrežji postali uporabna povezava med mestnim središčem na levi strani Drave ter bolnišnico, stanovanjskimi predeli in šolami na desnem bregu. Brv bo pripomogla k boljši vpetosti obeh nabrežij v mrežo peš in kolesarskih povezav ter k povezavi dediščine preteklosti z vizijo prostora v prihodnosti.

Pomemben cilj gradnje nove peš in kolesarske brvi je tudi oživitev nabrežij na Lentu in Taboru. Nabrežji danes znotraj mesta funkcionirata vsako zase. Ponovna vzpostavitev prečnih poti in neposredna povezava nabrežij sta med ključnimi ukrepi za oživitev Lenta in Tabora.

Objekt bo postavljen vzporedno z obstoječim Starim mostom čez Dravo. Most se bo raztezal čez 132,80 metrov med obema obrežjema reke Drave, širok bo 4,8 m.

Projekt, v okviru katerega bo revitaliziranih 1.120 m2 degradiranih urbanih površin, uresničuje trajnostno urbano strategijo Maribora.

Brv Lent-Tabor