CTN – ZMOS objavil 4. povabilo za PN 6.3

ZMOS je danes, 10. 11. 2021, v vlogi posredniškega organa za izbor operacij mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) objavil Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij prednostne naložbe 6.3 z mehanizmom CTN, št. 303-2/2021. Gre za četrto povabilo v tej prednostni naložbi (PN) v katerem so razpisani vsi do danes ugotovljeni ostanki sredstev, tj. 2,5 milijona evrov.

Dokumentacija povabila je dostopna na spletni strani ZMOS. Rok za predložitev vlog je 10. 12. 2021, vloge se odda izključno v elektronski obliki in sicer preko elektronske pošte na zmos@koper.si ali na USB ključku na naslov Strokovna služba ZMOS, Verdijeva ulica 10, 6000 Koper.

Pri izboru operacij se bo upoštevajoč zaključevanje finančne perspektive 2014-2020 najprej upoštevalo izpolnjevanje merila za pripravljenost operacij (sklop A meril), nato pa se bodo seštele točke po ostalih merilih. V primeru večjega števila vlog, ki bodo presegale razpisana sredstva, bo poleg seznama izbranih operacij oblikovan tudi rezervni seznam izbranih operacij. V primeru, da bodo pri izvajanju mehanizma po datumu objave povabila sproščena dodatna sredstva v PN 6.3, je predvidena objava spremembe povabila z navedbo posodobljenih zneskov.

Potrjene projekte iz mehanizma CTN si lahko ogledate na tej povezavi. Do 10. 11. 2021 je bilo v mehanizmu CTN potrjenih 72 projektov mestnih občin, v skupni investicijski vrednosti 215 milijonov evrov, ki bodo prejeli 119 milijonov evrov sofinanciranja iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije. Trenutno je tako dodeljenih preko 85 % vseh sredstev CTN, v obravnavi pa je še približno 18 vlog, ki bodo predvidoma upravičene do 18 milijonov evrov sofinanciranja (13 % vseh sredstev CTN).