Ob nastanku nove mestne občine Krško ZMOS opozarja na ureditev posebnih pristojnosti mestnih občin

Državni zbor je danes, 10. 11. 2021, s sprejetjem Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o ustanovitvi občin ter o določitvi njihovih območij (ZUODNO-I) podelil status mestne občine Občini Krško. Združenje mestnih občin Slovenije (ZMOS) ob tem opozarja, da je skrajni čas, da se celostno uredi vprašanje izvirnih pristojnosti mestnih občin.

Predsednik ZMOS Matjaž Rakovec izreka dobrodošlico mestu Krško v skupino mestnih občin. Z današnjo odločitvijo Državnega zbora se je zapolnila vrzel v mreži mestnih občin na področju Posavja. Združenje je sicer zagovarjalo pristop, da bi se pred podelitvijo statusa mestne občine dodatnim mestom opravila revizija pogojev iz 16. člena Zakona o lokalni samoupravi in bolj dorekel sam postopek dodeljevanja tega statusa.

Z vidika zagotavljanja lokalne samouprave pa je vsekakor pomembnejše vprašanje ureditve izvirnih pristojnosti mestnih občin v skladu s 141. členom Ustave. Ta določa, da mestne občine kot svoje opravljajo tudi z zakonom določene naloge iz državne pristojnosti, ki se tičejo razvoja mest. Ustavno sodišče je že leta 1996 v odločbi U-I-98/95 z dne 11. 7. 1996 zapisalo: »Obseg nalog, ki so pomembne za razvoj mest, ni odvisen od proste presoje zakonodajalca, čeprav je njihov obseg potrebno določiti z zakonom. Ustava zavezuje zakonodajalca, da z zakonom uresniči določbo o posebnih izvirnih pristojnostih mestnih občin

Ker po 25 letih na tem področju ni prišlo do napredka, je ZMOS pripravil Predlog za normativno ureditev nalog, pomembnih za razvoj mest (dostopen tukaj). Nastanek nove mestne občine je priložnost, da se na politično agendo končno vključi vprašanje posebnih nalog mestnih občin, hkrati pa tudi vprašanje ustreznega financiranja. Ob višjih stroških, ki jih imajo mestne občine zaradi zagotavljanja večjega obsega javnih storitev in infrastrukture v urbanih okoljih, prejmejo mestne občine kar 170 evrov manj primerne porabe na občana glede na manjše občine.

ZMOS vidi rešitev v oblikovanju novega Zakona o mestnih občinah, v katerem bi hkrati uredili pristojnosti in področje financiranja ter vlogo mestnih občin pri regionalnem razvoju. Politične stranke, ki so danes v večini podprle podelitev statusa novi mestni občini, vabimo, da pristopijo tudi k ureditvi vsebine tega statusa.