Dogovor o povprečnini za leti 2022 in 2023

Vlada je 26. 9. 2021 sprejela sklep o predlogu povprečnine za leti 2022 in 2023. Ta se bo iz trenutnih 628,20 EUR povišala na 645 EUR za leto 2022 in 647 EUR za leto 2023. Predsedniki združenj občin in minister za javno upravo podpisali dogovor o višini povprečnine.

V okviru pogajanj o višini povprečnine so reprezentativna združenja občin prejšnji teden podala načelno soglasje na predlog Vlade, da bi bila nova povprečnina v višini 638 EUR, hkrati pa so združenja izpostavila dodatne stroške, ki bodo nastali zaradi dviga stroška dela in nekaterih novih zakonov ter dosegla zavezo ministra za javno upravo Boštjana Koritnika, da bo na seji Vlade zagovarjal dodaten dvig. Na seji 26. 9. 2021 je Vlada nato sprejela sklep, da bo reprezentativnim združenjem občin v podpis predlagala Dogovor o višini povprečnine za leti 2022 in 2023, in sicer za leto 2022 v višini 645 EUR in za leto 2023 v višini 647 EUR.

Čeprav je položaj mestnih občin v okviru obstoječega sistema financiranja občin neustrezen, saj so v primerjavi z manjšimi občinami izrazito prikrajšane za potrebna sredstva za izvajanje vseh nalog, ZMOS pozdravlja dvig povprečnine in nadaljnje izboljševanje stanja financiranja občin. Prav tako je potrebno izpostaviti korektno in dobro sodelovanje združenj občin z Ministrstvom za javno upravo, kar se je izkazalo tudi pri pogajanjih o višini povprečnine.

Predsedniki reprezentativnih združenj občin in minister za javno upravo Boštjan Koritnik so 27. 9. 2021 podpisali dogovor o višini povprečnine. V imenu ZMOS je dogovor podpisal predsednik Matjaž Rakovec. Višina povprečnine bo dokončno določena z vložitvijo predloga zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2022 in 2023.

Fotografije: Ministrstvo za javno upravo.