Sistemska priporočila za izvajanje sistema NUSZ

Z namenom, da se doseže enotnejše izvajanje odmere NUSZ, večje upoštevanje sorazmernosti in pravne varnosti zavezancev, je Ministrstvo za okolje in prostor pripravilo Druga sistemska priporočila za izvajanje sistema nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča (NUSZ). Priporočila so pripravljena na podlagi analize obstoječega stanja NUSZ v obdobju od objave prvih sistemskih priporočil NUSZ leta 2016 do danes, vprašanj in pripomb zavezancev ter občin, naslovljenih na MOP in z upoštevanjem sodne prakse s tega področja.

Sistemska priporočila za izvajanje sistema NUSZ so dostopna tukaj.