Državni svet umaknil predlog pokrajinske zakonodaje

Državni svet je dne 15. 2. 2023 na 3. seji sprejel sklep, da iz zakonodajnega postopka umika predloge pokrajinske zakonodaje.

V obrazložitvi sklepa je med drugim navedeno: “Predlogi zakonov, v pripravo katerih je bilo vloženega ogromno truda, predstavljajo dobro osnovo za nadaljevanje procesa ustanovitve pokrajin, a bi bilo pred končnim odločanjem v Državnem zboru treba o ureditvi odprtih vprašanj smotrno opraviti dodatna posvetovanja in analize predloženih zakonskih rešitev tako v okviru Državnega sveta kot tudi z drugimi ključnimi deležniki (npr. Vlada Republike Slovenije, poslanci Državnega zbora, reprezentativna združenja občin, strokovna javnost itd.).” Po opravljenih dodatnih usklajevanjih glede vsebine pokrajinske zakonodaje bo Državni svet v skladu s svojo ustavno pristojnostjo ponovno odločal o vložitvi predlogov pokrajinske zakonodaje v zakonodajno proceduro septembra 2023.

Zgodovino postopka priprave pokrajinske zakonodaje si lahko ogledate tukaj.