ZMOS v okviru TAIEX gostil delegacijo iz Albanije

ZMOS je med 1. in 3. marcem v okviru mehanizma TAIEX izvedel študijski obisk za delegacijo iz Albanije. 

TAIEX (Technical Assistance and Information Exchange) je instrument EU za podporo javnim upravam, ki spodbuja prenos znanja in dobrih praks, v osnovi pa je namenjen prilagajanju notranje zakonodaje držav kandidatk zakonodaji EU. Na pobudo iz Albanije je bil študijski obisk v Sloveniji namenjen predstavitvi dobrih praks mestnih občin s področja izvajanja evropskih projektov in vključevanja v evropske procese.

Delegacijo iz Albanije so sestavljali predstavniki občin Berat, Korča in Prrenjas ter albanskega ministrstva za notranje zadeve in agencije za podporo lokalni samoupravi. Pri izvedbi obiska so sodelovale mestne občine Koper, Nova Gorica, Ljubljana, Celje in Velenje, poleg tega pa še EZTS GO, Ministrstvo za javno upravo in Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).

Študijski obisk se je pričel v Kopru, kjer so gostje najprej spoznali delovanje ZMOS in njegove aktivnosti, vezane na mednarodno sodelovanje in evropsko kohezijsko politiko. Nato so se seznanili z organiziranostjo Mestne občine Koper in njenimi evropskimi projekti. V Novi Gorici je bila osrednja tema čezmejno sodelovanje in povezovanje. Predstavljeno je bilo uspešno delovanje Evropskega združenja za teritorialno sodelovanje GO, skupni naslov Nove Gorice in Gorice kot Evropske prestolnice kulture 2025 ter načrti za urejanje obmejnega urbanega območja.

Drugi dan obiska je potekal v Ljubljani. Na Ministrstvu za javno upravo je bilo govora o sistemu delovanja lokalne samouprave v Sloveniji in o financiranju občin. RRA LUR je predstavila svoje delovanje in vlogo pri povezovanju občin v regiji ter izvajanje regionalnega razvoja s pomočjo evropskih sredstev. Sledil je še obisk Mestne občine Ljubljana, kjer so bile predstavljene dobre prakse s področja digitalnega razvoja, zapiranja mestnega središča za motoriziran promet in trajnostne mobilnosti ter izkušnje z nazivom Zelena prestolnica Evrope.

Tretji dan je delegacija obiskala Mestno občino Celje in se seznanila z nekaterimi celjskimi projekti, bolj podrobno je bilo predstavljeno tudi uspešno izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb in vloga mestnih občin ter ZMOS pri tem. Študijski obisk se je zaključil v Velenju, kjer je bilo v ospredju vprašanje pravičnega zelenega prehoda mesta in regije ter načrti v okviru Misije EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.

V okviru študijskega obiska so bili organizirani tudi ogledi projektov mestnih občin na terenu. Delegacija je tako obiskala park na Semedelski promenadi v Kopru, brv čez Sočo in Trg Evrope v Novi Gorici, Cukrarno v Ljubljani, Tehnopark v Celju in Vista park v Velenju.