Evropska komisija objavila razpis LIFE za leto 2021 v vrednosti 580 milijonov evrov

Prejšnji teden je bil objavljen razpis za program LIFE za leto 2021 v vrednosti 580 milijonov evrov.

Razpis pokriva štiri vsebinska področja ukrepanja:

  • narava in biotska raznovrstnost,
  • krožno gospodarstvo in kakovost življenja,
  • blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje,
  • prehod na čisto energijo.

Dokumentacijo najdete na spletni strani agencije CINEA in na portalu »Funding & tender opportunities«. Potencialni prijavitelji si lahko na prvi povezavi ogledajo tudi posnetke predavanj o novem programu LIFE in napotkih za prijavo projektov. Informativni dnevi bodo organizirani preko spleta dne 8. in 9. septembra (povezava).

Ob objavi razpisa nacionalna kontaktna točka za LIFE program v Sloveniji vabi potencialne prijavitelje k posvetovanju pred prijavo, pišete lahko na life.mop@gov.si.

Roki za oddajo vlog in stopnje sofinanciranja upravičenih stroškov se razlikujejo glede na posamezna področja ukrepanja