Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti

Ministrstvo za kulturo je po ustavitvi Javnega poziva za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti dne 18. 2. 2022 objavilo nov javni poziv.

Razpisni pogoji so glede na predhodni poziv spremenjeni, saj se sofinancirajo izključno novogradnje kulturnih domov, “ki presegajo lokalno raven in služijo zadovoljevanju kulturnih potreb skupnosti na medobčinski ravni.” Tovrstni projekti lahko po novem prejmejo do 1,4 milijona evrov sofinanciranja (v dveh letih, največ po 700.000 evrov v letu 2022 in ravno toliko v letu 2023).

Obseg sredstev razpisa ostaja enak. Nov rok za prijave je najkasneje 22. 3. 2022, oziroma do porabe sredstev.

Nov javni poziv je objavljen na tej povezavi.

25. 1. 2022

Ministrstvo za kulturo (MK) je objavilo Javni poziv za sofinanciranje vlaganj v javno kulturno infrastrukturo lokalnih skupnosti.

Zagotovljenih je 4 milijone evrov sredstev v letih 2022 in 2023 za gradnje in novogradnje javne kulturne infrastrukture z vključeno nabavo opreme ali brez nabave opreme.

Prijavijo se lahko izključno občine, ki so lastnice javne kulturne infrastrukture, ki mora biti vpisana v Evidenco javne kulturne infrastrukture, ki jo vodi ministrstvo. Kandidira se lahko samo z 1 vlogo. Pogoj za sofinanciranje je pravnomočno gradbeno dovoljenje. Vlaganje mora biti ustrezno opredeljeno v veljavnem aktu o proračunu prijavitelja. Naziv projekta in viri financiranja morajo biti identični v investicijskem dokumentu, v obrazcih in v proračunu (v NRP).

Zaprošeni znesek za sofinanciranje upravičenih stroškov je lahko največ 700.000,00 EUR oziroma največ do 80 % upravičenih stroškov.

Datum najzgodnejšega začetka vlaganja je 1. 1. 2022. Dela ne smejo biti zaključena pred izdajo sklepa ministrstva o sofinanciranju projekta in se morajo končati najkasneje do 30. 10. 2023. Javni poziv je odprt 30 (trideset) dni od objave poziva na spletni strani MK do porabe sredstev (do objave zaključka poziva), vendar najdlje do 20. 2. 2022.

Celotna dokumentacija javnega poziva je dostopna na tej povezavi.

Dne 14. 2. 2022 je minister za kulturo s sklepom ustavil postopek javnega poziva.