Koronavirus – brezplačno parkiranje v mestnih občinah

Danes, 16. 11. 2020, je potekala videokonferenčna seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), na kateri so župani mestnih občin določili možnost brezplačnega parkiranja v času prekinitve javnega prevoza.

Prekinitev izvajanja javnega potniškega prometa je najbolj prizadela največji središči Ljubljano in Maribor. Župani so odločili, da bodo mestne občine glede na prekinitev izvajanja javnega prometa in upoštevajoč lokalne posebnosti določile parkirišča, kjer bo omogočeno brezplačno parkiranje.

Izkušnje iz prvega vala so pokazale, da je ponekod ta ukrep povzročil tudi neželene posledice, predvsem veliko zasedenost parkirišč v mestnih središčih z dolgotrajno parkiranimi vozili. Slednje je oteževalo parkiranje stanovalcev z dovolilnicami in dostop do nekaterih storitev.

V času, ko mestni in drugi javni potniški promet (JPP) ne obratuje, bodo mestne občine zato ukrep brezplačnega parkiranja tokrat prilagodile. Lahko bodo določena posamezna parkirišča, kjer bo parkiranje še naprej plačljivo, brezplačno parkiranje bo lahko časovno omejeno ali vezano na terminsko vozovnico JPP. Osnovni namen ukrepa je namreč omiliti posledice neizvajanja JPP za njegove uporabnike.

Župani so na seji obravnavali tudi izvajanje ukrepa zagotavljanja toplih obrokov za učence in dijake v času trajanja pouka na daljavo. Mestne občine ukrep podpirajo, spomnimo, da so župani že 23. 10. 2020 predlagali, da osnovne šole zagotavljajo toplo prehrano za učence in socialno ogroženih družin. Problematična pa je prenizko določena cena toplega obroka, ki jo bo po sklepu ministrice za izobraževanje krila država. Trenutno določenih 2,60 EUR na obrok je nižje od običajnih cen toplih obrokov v večini osnovnih šol v mestnih občinah. Hkrati pri organizaciji prevzema hrane nastajajo dodatni stroški zaradi razdeljevanja hrane v embalažo, kar terja večje število kuharjev. ZMOS poziva ministrico za izobraževanje, da ceno določi v višini najmanj 3,40 EUR.