Ljubljana, Kranj in Velenje izbrani v Misijo EU za podnebno nevtralna in pametna mesta

Evropska komisija je 28. 4. 2022 objavila izbor 100 mest, ki bodo sodelovali v Misiji EU za podnebno nevtralna in pametna mesta. Iz Slovenije so bila izbrana kar tri mesta – Ljubljana, Kranj in Velenje.

Misija EU za podnebno nevtralna in pametna mesta (v nadaljevanju: misija) bo podpirala 100 evropskih mest pri doseganju podnebne nevtralnosti do leta 2030. Mesta imajo osrednjo vlogo pri doseganju podnebne nevtralnosti do 2050, kar je cilj evropskega Zelenega dogovora. Obsegajo samo 4 % območja EU, vendar v njih živi 75 % državljanov. Poleg tega mesta porabijo 65 % svetovne energije in v ozračje izpustijo 70 % svetovnih emisij CO2. Iz programa Obzorje Evropa bo misija prejela 360 milijonov evrov v letih 2022-2023 in nudila strokovno podporo mestom, tudi preko posebne platforme misije NetZeroCities, zagotavljala dodatne možnosti pridobivanja evropskih sredstev, izmenjavo znanja in mreženje med mesti ter možnosti sodelovanja v demonstracijskih in pilotnih projektih.

Rok za prijavo interesa za sodelovanje v misiji je potekel januarja. Skupaj se je v misijo prijavilo kar 377 mest. Iz Slovenije se je prijavilo osem mest (pet mestnih občin in tri občine), izbrane pa so bile mestne občine Ljubljana, Kranj in Velenje.

Evropska komisija bo v nadaljevanju izbrana mesta povabila k pripravi in podpisu t. i. mestne podnebne pogodbe (Climate City Contract). Ta bo vključevala celovit načrt za doseganje podnebne nevtralnosti preko različnih sektorjev (energija, stavbe, odpadki, transport itd.) in s tem povezan investicijski načrt. Priprava pogodbe bo potekala ob vključenosti občanov, raziskovalnih institucij in zasebnega sektorja, zahtevala pa bo tudi sodelovanje institucij na ravni EU in države. Mesto bo s podpisom podnebne pogodbe prejelo oznako, da sodeluje v misji, kar bo odpiralo dodatne možnosti za pridobivanje nepovratnih sredstev. Izkušnje mest, ki bodo del misije, bodo prispevale k boljši pripravljenosti vseh evropskih mest, da dosežejo podnebno nevtralnost do leta 2050.

Na podlagi velikega interesa za sodelovanje v misiji bo Evropska komisija pristopila k pripravi podpornih ukrepov tudi za neizbrana mesta, vključno z možnostjo podpore preko platforme misije in možnostjo pridobivanja nepovratnih sredstev preko programa Obzorje Evropa.

V ZMOS čestitamo izbranim mestom za uspešno prijavo in neizbranim mestom za ambicioznost, ki jo velja nadaljevati. Hkrati izražamo zadovoljstvo, da smo lahko v manjši meri prispevali k pripravam na prijavo mestnih občin. Te so prve informacije o misiji pridobile ravno preko dogodkov in sestankov ZMOS ter ob pomembnem sodelovanju dr. Romane Jordan z Instituta Jožef Stefan, ki je bila vključena v upravni odbor misije.

Dodatne informacije:

Izbrana mesta v Misiji EU: 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest