Od 1. 6. brezplačni mestni prevoz za upokojence v petih mestnih občinah

22. aprila 2022 je minister za infrastrukturo Jernej Vrtovec s predstavniki petih slovenskih mestnih občin podpisal pogodbo o poravnavi subvencije za izvajanje mestnega prevoza potnikov za upravičence do subvencioniranega prevoza.

Tako bo od 1. junija 2022 dalje mestni prevoz brezplačen za upokojence, invalide in vojne veterane v mestnih občinah Celje, Koper, Kranj, Krško in Novo mesto. Že sedaj je mestni prevoz za omenjene skupine brezplačen v mestnih občinah Ljubljana in Maribor.

Minister Jernej Vrtovec je ob podpisu pogodb izjavil: “Na Ministrstvu za infrastrukturo intenzivno delamo ne le na cenovni dostopnosti javnega potniškega prometa ampak tudi na izboljšanju njegove ponudbe. V teku je postopek za podelitev novih koncesijskih pogodb za medkrajevni avtobusni prevoz za naslednje obdobje petih let z možnostjo podaljšanja še za nadaljnja tri leta. Razpisali smo za okoli 20 odstotkov bogatejšo ponudbo javnega potniškega prevoza. S tem želimo izboljšati frekventnost odhodov avtobusov in boljšo oskrbo v korist potnikov. Naš cilj pa je ljudem ponuditi kakovostne prevoze, ki bodo tako po ceni kot po ravni storitve dobra alternativa prevozu z avtomobilom”.

Župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec je podpis pogodbe označil kot “pomemben korak v smeri manjšega onesnaževanja zraka v mestih: več ljudi bo uporabljalo potniški promet, manj bo gneče na cestah, pa tudi parkiriščih, ki jih po mestih kronično primanjkuje”.