Ministrstvo za infrastrukturo objavilo napovedi razpisov

Ministrstvo za infrastrukturo je 19. 7. 2022 objavilo preglednico z napovedanimi objavami razpisov.

Preglednica je dostopna na tej povezavi. Vključeni so odprti razpisi iz sredstev evropske kohezijske politike (EKP) za obdobje 2014-2020, najava razpisov iz sredstev mehanizma za okrevanje in odpornost (NOO) ter tudi najave razpisov, ki bodo sofinancirani iz sredstev EKP za obdobje 2021-2027.

Razpisi, ki bodo omogočali sofinanciranje prenov stavb v javni lasti iz sredstev NOO in EKP 2021-2027 (stanovanjske stavbe, stavbe ožjega javnega sektorja, stavbe izjemnega upravnega pomena) bodo objavljeni do decembra 2023. Razpisa za področje uporabe obnovljivih virov energije pri daljinskih sistemih in za proizvodnjo električne energije bosta objavljena poleti 2023 (EKP 2021-2027). Decembra 2023 sta predvidena tudi razpisa za področje trajnostne mobilnosti na lokalni ravni in povezljivosti kolesarske infrastrukture na državni ravni (EKP 2021-2027). Več podrobnosti na zgornji povezavi.