Preko 1000 novih javnih najemnih stanovanj iz sredstev NOO

Ministrstvo za okolje in prostor je izdalo odločbe o odobritvi sofinanciranj projektov zagotavljanja javnih najemnih stanovanj iz Načrta za okrevanje in odpornost (NOO). Ministrstvo je odločbo o sofinanciranju izdalo 34 projektom, ki skupno zagotavljajo pridobitev 1036 javnih najemnih stanovanj. Skupna višina nepovratnih sredstev znaša 60 milijonov evrov.

Javni razpis za dodelitev sredstev s področja komponente 16: Stanovanjska politika, investicija: Zagotavljanje javnih najemnih stanovanj je bil objavljen 15. 4. 2022, rok za oddajo vlog je bil 31. 5. 2022 (povezava do razpisa). Na razpis je 27 deležnikov skupno posredovalo 43 vlog za sofinanciranje projektov. Strokovna komisija je ugotovila, da je bilo med prejetimi vlogami 34 formalno popolnih, 8 nepopolnih in ena, ki se je zaradi manjkajočih obveznih prilog zavrgla. Vseh 8 vlagateljev, ki so vložili formalno nepopolne vloge, je pravočasno in skladno z zahtevami posredovalo dopolnitve, zato je v strokovni pregled in ocenjevanje prišlo 42 vlog, ki so bile razvrščene po številu točk in po datumu vložitve vloge.

Vsa pridobljena stanovanja se bodo upravičencem oddajala prek javnih razpisov in po neprofitni najemnini, s čimer bo investicija pomembno prispevala k olajšanju dostopa do primernih stanovanj v Sloveniji.

Prednost pri vrednotenju vlog so imele investicije, ki zagotavljajo energijsko najučinkovitejše rešitve. Tako bo 82 % pridobljenih stanovanj izpolnjevalo zahteve najvišjega razreda energetske učinkovitosti A1, s čimer se zagotavlja nizko porabo energije in nižje obratovalne stroške za najemnike.

Z vidika spodbujanja skladnega regionalnega razvoja so se dodatne točke dodelile tudi projektom na obmejnih problemskih območjih. Prostorska razmestitev pridobljenih stanovanj po statističnih regijah bo tako naslednja (na področju Pomurske in Zasavske regije vloge niso prispele): Podravska: 404, Obalno-kraška: 166, Jugovzhodna Slovenija: 112, Koroška: 101, Savinjska: 82, Osrednjeslovenska: 80, Posavska: 37, Goriška: 24, Gorenjska: 20, Primorsko-notranjska: 10.