Najava Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024

Ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport je najavilo objavo Javnega razpisa za izbor sofinanciranja investicij v športno infrastrukturo v letu 2024. JR bo objavljen predvidoma v prvi polovici maja 2024, z zelo kratkim rokom. Upravičenke bodo občine, skupaj pa bo na voljo dobrih 32,4 milijona evrov sredstev.

 

Predmet razpisa:

Sofinanciranje upravičenih stroškov investicij občin v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov, posodobitev ali vzpostavitev novih zunanjih športnih površin, ureditev dostopnosti do javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin za funkcionalno ovirane ter protipoplavno in protiplazno zaščito javnih športnih objektov in zunanjih športnih površin.

 

Zbiranje predlogov bo potekalo v dveh različnih sklopih:

SKLOP 1: investicije v obnovo, novogradnjo in rekonstrukcijo javnih športnih objektov; okvirna višina razpisanih sredstev znaša 24.000.000 evrov.

SKLOP 2: investicije v posodobitve ali vzpostavitve novih zunanjih športnih površin, okvirna višina razpisanih sredstev znaša; 8.418.787 evrov.

 

Investicije se bodo morale zaključiti najkasneje do 31. avgusta 2025 (za investicije, ki bodo sofinancirane v letu 2024) oziroma najkasneje do 31. avgusta 2026 (za investicije, ki bodo sofinancirane v letih 2024 in 2025), pri čemer se za zaključek šteje, da je investicija predana v uporabo.

 

Več informacije najdete tukaj.