NUSZ – dopolnjena sistemska priporočila MOP upoštevajo pripombe mestnih občin

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je 11. 4. 2022 občinam posredovalo dopolnitev Sistemskih priporočilih za izvajanje sistema nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč št. 2. Dopolnitev odpravlja predhodno razlago, na podlagi katere so se številne občine soočale z neutemeljenimi pritožbami nekaterih večjih trgovskih podjetij na odmerne podatke za NUSZ, kjer so nasprotovali odmeri za zunanje površine kot so parkirišča.

Združenje mestnih občin Slovenije je v sodelovanju s Skupnostjo občin Slovenije hitro odreagiralo na zaznano problematiko in od ministrstva zahtevalo spremembo priporočil. Ob tem sta obe združenji tudi s pomočjo najete odvetniške družbe pravno argumentirali obveznost odmere NUSZ tudi od parkirišč oziroma od zunanjih poslovnih površin, ki so funkcionalno povezane s poslovnimi objekti ter svetovale občinam članicam glede postopanja v zvezi s pritožbami.

MOP je sedaj dopolnil točko “3.1.1.4. Druge površine namenjene poslovni dejavnosti”, kjer je med drugim navedeno:

/…/ zunanje poslovne površine kot npr. samostojna parkirišča, tržnice, parkirišča pri hotelu, restavraciji, bencinskem servisu, trgovini in trgovskem centru, pokrite skladiščne površine ipd., po namenski in jezikovni razlagi predpisa ter novejši sodni praksi, nesporno predstavljajo tista zemljišča, od katerih se odmerja nadomestilo. Pri tem je pravna podlaga drugi odstavek 218. člena ZGO-1 v povezavi s četrtim odstavkom 60. člena ZSZ-84. Občine so tako dolžne pri pripravi podatkov za odmero nadomestila ustrezno določiti površine, ki predstavljajo predmet odmere, skladno s temi določbami.

Dopolnitev sistemskih priporočil si lahko ogledate tukaj.