Objava razpisa za oddajo prijav za Evropsko prestolnico kulture za leto 2025 v Republiki Sloveniji

Ministrstvo za kulturo je objavilo Razpis za oddajo prijav za aktivnost Unije za »Evropsko prestolnico kulture«.

Evropska prestolnica kulture je pobuda Evropske unije, ki je namenjena poudarjanju tega bogastva in raznolikosti ter skupnih kulturnih vidikov v Evropi, da bi pripomogla k zbližanju narodov Evrope in izboljšanju medsebojnega razumevanja. Splošni cilji aktivnosti evropska prestolnica kulture so ohranjati in spodbujati raznolikost kultur v Evropi in poudarjati njihove skupne značilnosti ter povečati občutek državljanov, da pripadajo skupnemu kulturnemu prostoru na eni strani ter spodbujati prispevek kulture k dolgoročnemu razvoju mest v skladu z njihovimi strategijami in prednostnimi nalogami  na drugi strani. V skladu s temi cilji bodo dejavnosti, ki jih bo razvilo mesto, imenovano za evropsko prestolnico kulture, usmerjene v krepitev obsega, raznolikosti in evropske razsežnosti njegove kulturne ponudbe, vključno z nadnacionalnim sodelovanjem; v razširitev dostopa do kulture in sodelovanje v njej; v okrepitev zmogljivosti njegovega kulturnega področja in njegovih povezav z drugimi področji ter v povečanje njegove mednarodne prepoznavnosti prek kulture.

Naziv Evropska prestolnica kulture v letu 2025 bo dodeljen enemu mestu v Republiki Sloveniji in enemu mestu v Zvezni republiki Nemčiji. Cilj objavljenega razpisa je spodbuditi prijave iz mest v Sloveniji, ki se želijo potegovati za naziv Evropska prestolnica kulture za leto 2025, in imenovanje enega od teh mest, ki se mu lahko podeli nagrada Meline Mercouri, financirana iz programa Unije za podporo kulture v času njene podelitve.

Razpis je odprt do 31. 12. 2019. Zainteresirana mesta so vabljena, da se udeležijo informativnega dneva Evropska prestolnica kulture za leto 2025, ki bo potekal v ponedeljek, 18. marca 2019 na Ministrstvu za kulturo.

Dodatne informacije Evropske komisije na to temo so dostopne na tej povezavi v angleškem jeziku. Dokumentacija razpisa je objavljena na spletni strani ministrstva.