Pobuda MOP za javno razpravo o postavitvi sežigalnice odpadkov

V sklopu priprav nove okoljske zakonodaje na področju ravnanja z odpadki je minister Jure Leben na javnih posvetih, ki jih je Ministrstvo za okolje (MOP) in prostor organiziralo v mesecu februarju letos, izpostavil, da je med drugim potrebno odpreti tudi razpravo o možnostih termične obdelave odpadkov v Sloveniji.

MOP postavitvi sežigalnice v osnovi ne nasprotuje, poudarja pa potrebo po tem, da:

  • so jasno opredeljeni pogoji pod katerimi naj le-ta deluje,
  • je pomembna zakonska opredelitev do tipa in količine odpadkov, ki se bodo termično obdelali, s katerimi filtri se bodo uravnavale emisije ter kako bo urejen ustrezen nadzor,
  • morebitna sežigalnica deluje neprofitno,
  • mora biti objekt tudi družbeno in okoljsko sprejemljiv.

MOP na mestne in druge občine podaja pobudo za razpravo o postavitvi sežigalnice na občinskih oziroma mestnih svetih. Dopis s pobudo je dostopen tukaj.