Objavljen javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij

Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo je 17. 11. 2023 objavilo Javni razpis za sofinanciranje občinskih celostnih prometnih strategij (OCPS).

Razpisana so evropska sredstva za sofinanciranje OCPS v skupni vrednosti preko 5 milijonov evrov. Izdelana OCPS mora biti skladna z določili ZCPN in Pravilnika OCPS, v postopku njene priprave pa je potrebno upoštevati Nacionalne smernice za pripravo OCPS ter izpolnjevati Minimalne standarde za OCPS. Sprejeta OCPS bo pogoj za dostop do drugih evropskih sredstev za projekte trajnostne mobilnosti.

Vlagatelj po tem javnem razpisu je lahko občina, ki še nima izdelane OCPS ali je od njenega sprejema na občinskem/mestnem svetu do oddaje vloge na predmetni javni razpis minilo več kot dve leti.

Sofinanciranje se dodeli na podlagi pavšalnega zneska, ki je odvisen od velikosti občine. Mestne občine lahko prejmejo med 42.000 in 56.700 evri, ostale občine pa od 19.600 do 30.100 evrov. Možna je tudi priprava skupnega OCPS več občin, pri čemer se sofinanciranje po pavšalnih zneskih sešteva.

Rok za predložitev vlog je 17. december 2023. Obdobje upravičenosti stroškov in izdatkov je od 1. 1. 2023 do 31. 3. 2025. Upravičenec mora poročati o doseženih rezultatih operacije in oddati zahtevek za izplačilo s pripadajočimi dokazili najkasneje do 30. 4. 2025. Skrajni datum zaključka operacije, ko morajo biti izvedena tudi izplačila dodeljenih sredstev, je 30. 6. 2025.

Merilo za ocenjevanje vlog je število prebivalstva, pri čemer mestne občine prejmejo  15 točk, ostale občine pa od 1 do 3 točke.

Dokumentacija javnega razpisa je dostopna na tej povezavi.