Predstavitev predloga Podnebnega zakona

Dne 8. 11. 2023 je v Ljubljani potekala javna predstavitev predloga Podnebnega zakona, ki se je je udeležil tudi minister za okolje, podnebje in energijo, mag. Bojan Kumer.

Minister je uvodoma povedal, da je potrebno dogodku predstavitve predloga podnebnega zakona dati posebno vrednost. S pripravo zakona so na ministrstvu pričeli že v prejšnjem letu, vendar se je zaradi sprememb v organizacijski shemi priprava predloga zakona upočasnila, nadaljevala pa takoj po ustanovitvi podnebnega resorja. Minister je poudaril, da je to prvi podnebni zakon, ki naj bi omogočal primerno in ustrezno obravnavo podnebnih izzivov. Gre za dolgoročne politike, ki potrebujejo konsistentne ukrepe s kratkoročno agendo. Povedal je, da je v Sloveniji največji proizvajalec emisij promet, da imamo slabo delujoč javno potniški promet in da so na tem področju pomembni tudi drugi zakoni, povezani s podnebnim zakonom, ki so bili pred časom sprejeti, kot so Zakon o celostnem prometnem načrtovanju, Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije in Zakon o infrastrukturi za alternativna goriva in spodbujanju prehoda na alternativna goriva v prometu. Pripravlja se tudi sprememba Zakona o varstvu okolja, s katerim bo sklenjen krog, ki naslavlja podnebne izzive.

Minister je poudaril pomembnost predstavitve predloga zakona vsem ciljnim javnostim z namenom priprave takega predpisa, ki bo omogočal izvajanje ukrepov, ki so bili zamujeni v preteklosti. Povedal je, da s tem zakonom postavljajo nove mejnike in skupaj z vsemi deležniki skušajo najti način, da se družba razogljiči ter se ambicioznost in konsistentnost na podnebnem področju povečuje. Ustanovljen je bil Podnebni svet, ki bo v prihodnje deloval kot znanstveno-posvetovalno telo Vlade pri oblikovanju in izvajanju podnebnih politik, medtem ko bo naloga regionalnih razvojnih agencij priprava regionalnih akcijskih načrtov prilagajanja. Za konec je minister poudaril pomembnost sprejetja zakona najkasneje spomladi leta 2024, ob upoštevanju pripomb vseh javnosti, četudi zakon ne bo idealen.

Predlog Podnebnega zakona uvaja državno dolgoročno podnebno strategijo, opredeljuje pomen NEPN kot akcijsko-strateškega dokumenta za načrtovanje energetske in podnebne politike, uvaja strategijo prilagajanja podnebnim sprememba in socialni načrt za podnebje. Uvaja se tudi regionalne akcijske načrte prilagajanja podnebnim spremembam.

Za občine je pomembna obveznost usklajenosti politik in strategij z omenjenimi dokumenti. Predlog predvideva tudi možnost, da lahko ministrstvo glede projektov, ki jih sofinancira država, od občine zahteva, da pridobi mnenje nevladne organizacije v javnem interesu na področju podnebnih sprememb glede vprašanj, povezanih s področjem njenega delovanja. Predlog Zakona opredeljuje namene za porabo sredstev Podnebnega sklada in delovanje Eko sklada.

Naslovna slika: Gerd Altmann, preko Pixabay.