Podpisan dogovor o višini povprečnine za leti 2024 in 2025

7. 11. 2023 je na Ministrstvu za finance potekal podpis dogovora o višini povprečnine za leti 2024 in 2025. Dogovor so podpisali v imenu Vlade Republike Slovenije minister za finance Boštjan Klemenčič in Peter Dermol kot predsednik Združenja mestnih občin Slovenije, Vladimir Prebilič kot predsednik Skupnosti občin Slovenije in Robert Smrdelj kot predsednik Združenja občin Slovenije.

Dogovor je bil sklenjen po več krogih pogajanj, ki so potekali v septembru in oktobru. Tekom pogajanj je ZMOS opozarjal na nepravičnost sistema financiranja občin. Mestne in druge večje občine z višjim številom javnih uslužbencev se zaradi rasti stroškov dela soočajo z izrazito podfinanciranostjo, zato se je ZMOS zavzemal za uvedbo korektiva.

Povprečnina je za leti 2024 in 2025 določena v višini 725 EUR. Gre za kompromisni dogovor, ki upošteva javnofinančno stanje države po poletnih naravnih nesrečah. Čeprav sama višina povprečnine ni zadovoljiva, je spodbudno, da se dogovor prvič dotika vprašanja neenakomerne obremenjenosti občin s stroški. Poleg povprečnine bodo občine iz državnega proračuna v letu 2024 prejele 20 milijonov evrov, v letu 2025 pa 34 milijonov evrov, ki bodo razdeljeni glede na novo formulo, ki upošteva obremenjenost občinskih proračunov s stroški dela javnih zavodov.

V dogovoru je še zaveza, da bo Ministrstvo za javno upravo ustanovilo delovno skupino za pregled zakonsko določenih nalog občin, pripravo novega predloga financiranja nalog iz občinske pristojnosti in spremembe Zakona o financiranju občin.