Potekajo posveti o javni razgrnitvi modelov množičnega vrednotenja nepremičnin

Geodetska uprava RS bo v sodelovanju z združenji občin v tednu med 2. in 6. septembrom izvedla 12 posvetov na temo javne razgrnitve modelov množičnega vrednotenja nepremičnin.

Dogodki bodo potekali v Celju, Kopru, Novi Gorici, Murski Soboti, Sevnici, Novem mestu, Ptuju, Velenju Slovenj Gradcu, Litiji, Kranju, Mariboru in Ljubljani (več informacij tukaj). 

Kot so v sporočilu za javnost zapisali na Geodetski upravi, bomo v Sloveniji 1. 4. 2020 objavili novo množično vrednotenje nepremičnin v skladu z Zakonoma o množičnem vrednotenju nepremičnin (ZMVN-1). Od letošnjega oktobra bo potekala javna predstavitev predlogov modelov vrednotenja ter vrsta drugih aktivnosti v sklopu tega zelo pomembnega projekta. Javna razprava o modelih vrednotenja bo potekala po vseh slovenskih občinah, kjer bodo lahko prebivalke in prebivalci pregledali modele in predlagali morebitne spremembe.

Množično vrednotenje se v Sloveniji izvaja že od leta 2006, posplošene vrednosti pa so vsem nepremičninam v nepremičninskih evidencah določene že od konca leta 2011. V ta namen se v Sloveniji že od leta 2007 spremlja dogajanje na trgu nepremičnin, kar predstavlja osnovo za izdelavo modelov vrednotenja. Preverjanje in posodabljanje modelov vrednotenja je stalna naloga sistema, saj je cilj množičnega vrednotenja slediti dinamiki trga nepremičnin.

Strokovni deležniki so izpopolnili evidence podatkov, hkrati pa tudi prilagodili modele vrednotenja na podlagi razprave, ki je potekala dalj časa.

S tem projektom želi država za vsako zemljišče in vsak objekt določiti posplošeno vrednost, ki se bo kar najbolj približala dejanski tržni vrednosti. Seveda se dejanska vrednost najbolj zanesljivo določi s prodajo na trgu, vendar se vsako leto v Sloveniji proda samo 1 % vseh stanovanjskih hiš in 3 % vseh stanovanj. Na nekaterih območjih pa sploh ne pride do prodaj nepremičnin.

Zato se za določanje posplošene vrednosti uporabljajo posebni matematični modeli, da se na celotnem območju države oceni posplošena vrednost nepremičnin. Ta postopek poteka na podlagi zelo bogatih podatkov, pri čemer Slovenija po oceni GURS na tem področju sodi v sam evropski vrh. Kakovost sistema potrjujejo tudi pozitivne revizije mednarodnih inštitucij, ki navajajo Slovenijo kot primer odlične prakse. Z novim ciklom množičnega vrednotenja se kakovost sistema še dodatno izboljšuje.

V državnih digitalnih evidencah so zabeleženi številni podatki o posameznih nepremičninah ter vsi kupoprodajni posli z zemljišči in objekti, ki se zgodijo v državi. Kombinacija teh podatkov omogoča, da se z množičnim vrednotenjem nepremičnin dokaj natančno približa dejanski tržni vrednosti.

Kakovostni in transparentni podatki so bistveni za številne vidike sodobnega življenja in za učinkovito vodenje skupnosti. Projekt množičnega vrednotenja nepremičnin je pomemben predvsem za zagotavljanje pravne varnosti prebivalcev, ki so lastniki nepremičnin ali jih nameravajo kupiti. Kakovostni in transparentni podatki o vrednosti nepremičnin bodo pomembni za pravično in učinkovito vodenje upravnih in sodnih postopkov, saj bomo tako prebivalcem zagotovili hitro in transparentno reševanje njihovih primerov.

Gradivo s posvetov je dostopno tukaj: