Sestanek partnerstva Urbane agende EU za ozelenitev mest

15. 3. 2023 je v Torinu potekal drugi sestanek tematskega partnerstva Urbane agende EU za ozelenitev mest, ki se ga je udeležil tudi predstavnik strokovne službe ZMOS.

Urbana agenda se izvaja od leta 2016 in predstavlja okvir večnivojskega sodelovanja za usmerjanje razvoja mest na nivoju EU. Izvaja se preko tematskih partnerstev, v katerih sodelujejo države članice, Evropska komisija in druge evropske institucije, mesta, njihova združenja in drugi deležniki urbanega razvoja. V okviru partnerstev se za posamezne vidike urbanega razvoja oblikuje načrt ukrepov za izboljšanje zakonodaje, financiranja in znanja.

ZMOS v Urbani agendi EU sodeluje prvič. Tema ozelenitve mest je relevantna za mestne občine z vidika trajnostnega razvoja, prilagajanja podnebnim spremembam kot tudi zagotavljanja visoke kakovosti življenja občanov. Prav tako je ozelenitev mest vključena v izvajanje mehanizma CTN v obdobju 2021-2027, kjer bo poseben sklop ukrepov namenjen zeleni infrastrukturi v mestih.

Na sestanku partnerstva so vključene organizacije določile način dela in opravile razpravo o podrobnejših vidikih ozelenitve mest, ki bi jih partnerstvo analiziralo z vidika boljše zakonodaje, financiranja in znanja.