Sestanek združenj občin s predsednico Državnega zbora

10. 3. 2023 je v Ljubljani potekal sestanek predstavnikov združenj občin s predsednico Državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. S strani ZMOS so se sestanka udeležili predsednik Peter Dermol, podpredsednik Samo Turel in sekretar Miloš Senčur. Sestanek je potekal na temo sodelovanja združenj občin in Državnega zbora ter vključenosti občin v sprejemanje zakonodaje.

Povod za sestanek je bilo sprejemanje nekaterih zakonov, ki vplivajo na obveznosti mestnih in drugih občin, pri čemer pa občine in njihova združenja niso bila povabljena k sodelovanju v zakonodajnem postopku. Vključenost občin v sprejemanje zakonodaje, ki vpliva na njihov finančni položaj in druge obveznosti, je eden od osnovnih demokratičnih standardov, ki nenazadnje izhaja iz Evropske listine lokalne samouprave (4. člen) in samega Poslovnika državnega zbora (145. člen). Na sestanku je razprava potekala o vzpostavitvi protokola sodelovanja in o obveščenosti združenj občin o vseh zakonodajnih predlogih, ki vplivajo na občine. Izpostavljen je bil tudi pomen sodelovanja predstavnikov občin na sejah delovnih teles Državnega zbora.

Predsednica Državnega zbora se je strinjala, da je sodelovanje zakonodajne veje oblasti z občinami pomembno in nujno. Oblikovan je bil predlog, da bi v okviru njenega kabineta imenovali osebo, zadolženo za komunikacijo z občinami. Predlagana je bila tudi izvedba skupnega dogodka, na katerem bi poslance in poslanke podrobneje seznanili s sistemom delovanja lokalne samouprave, od obveznosti in nalog občin do načina njihovega financiranja.

V razpravi so bile obravnavane tudi nekatere aktualne teme, kot na primer višanje stroškov izvajanja programov v vrtcih in vprašanje načina reorganizacije upravnih enot.

Fotografija: DZ RS, Matija Sušnik