Slovenski CTN večkrat izpostavljen na Cities Forumu 2023 v Torinu

16. in 17. marca 2023 je potekal Cities Forum 2023 v Torinu. Gre za največji dogodek na temo urbanega razvoja in evropske kohezijske politike, ki se ga je udeležilo približno 800 oseb. Na dogodku, kjer je bila med drugim uradno zagnana Evropska pobuda za mesta, je bil večkrat izpostavljen tudi primer dobre prakse izvajanja CTN v Sloveniji. Med uvodnimi govorci je nastopil minister za kohezijo in regionalni razvoj Aleksander Jevšek.

Uvodni govor je imela komisarka za kohezijo Elisa Ferreira, ki je pri pozdravih najprej izpostavila ministra Jevška in Mursko Soboto ter »enega najboljših primerov integracije romske populacije«, kar jih je videla. Poudarila je, da mesta predstavljajo približno 2/3 prebivalstva, da porabijo 80 % vse energije in ustvarijo 85 % BDP-ja. Izpostavila je tudi posebno vlogo majhnih in srednje velikih mest ter potrebo po celovitem pristopu pri naslavljanju teritorialnega razvoja. Evropska unija bo za izvajanje trajnostnih urbanih strategij (TUS) v finančnem obdobju 2021-2027 namenila 24 milijard evrov.

Minister Jevšek je v govoru poudaril pomen pristopa CTN za vse države. Izpostavil je dobro izkušnjo z izvajanjem mehanizma v Sloveniji, kjer je kot ključni element uspeha označil delovanje ZMOS in sodelovanje med župani mestnih občin. Poudaril je tudi pomen teritorialnega dialoga, ki se med drugim izvaja preko Urbanih forumov. Omenil je Ljubljanski dogovor o prihodnosti Urbane agende EU in potrebo po nadaljnjem sodelovanju za trajnostno reševanje izzivov mest. Podrobnejšo pot do začetka izvajanja CTN je predstavila Aša Rogelj iz Ministrstva za naravne vire in prostor. Način izvajanja CTN v Sloveniji z vlogo ZMOS kot organa, ki izbira projekte in koordinira delovanje mestnih občin, je vključen v evropski priročnik za izvajanje TUS, ki je bil tekom dogodka večkrat omenjen.

Eden od vrhuncev dogodka je bila uradna inavguracija začetka izvajanja Evropske pobude za mesta (EUI – European Urban Initiative), programa Evropske unije, ki bo namenil 400 milijonov evrov za inovativne projekte urbanega razvoja in za krepitev zmogljivosti mest. Pri tem bo posebna pozornost namenjena tudi manjšim in srednje velikim mestom. V vseh državah EU bodo vzpostavljene nacionalne kontaktne točke EUI, ki bodo ponujale celovite informacije o možnostih financiranja projektov urbanega razvoja in hkrati spodbujale sodelovanje med mesti, organi upravljanja in institucijami EU.

Tekom dogodka so se zvrstili številni paneli, ki so obravnavali posamezne vidike urbanega razvoja in evropske kohezijske politike, kot na primer koncept Novega evropskega Bauhausa, pristope k ozelenitvi mest ipd. Na panelu o vključevanju marginaliziranih skupin je dobro prakso izvajanja mestnih politik predstavil podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek.