Srečanje predstavnikov občin in vlade na temo odprave posledic naravnih nesreč

16. 8. 2023 je potekal drugi sestanek predstavnikov občin in predsednika vlade na temo odprave posledic naravnih nesreč. Podatki o neposredni škodi za pripravo predhodnega programa odprave posledic se bodo zbirali do 1. 9. 2023.

Sestanka sta se kot predstavnika ZMOS udeležila župan Mestne občine Slovenj Gradec Tilen Klugler in sekretar združenja dr. Miloš Senčur. Razprava je potekala o dosedanjih intervencijskih ukrepih in o načrtovanju sanacije prizadetih območij.

Minister za naravne vire in prostor Uroš Brežan je napovedal vzpostavitev tehničnih pisarn na terenu, ki bodo podpirale občine, občane in podjetja pri izvedbi ukrepov za odpravo posledic oziroma pri obnovi prizadetih objektov. Udeleženci so se seznanili z dogovorom, da se bodo za pripravo predhodne ocene škode oziroma predhodnega programa odprave posledic uporabili podatki o škodi, ki bodo na voljo do 1. 9. 2023. Na podlagi te ocene bo država občinam zagotovila 40 % predplačila potrebnih sredstev, kot je določeno v nedavno sprejeti noveli Zakona o odpravi posledic naravnih nesreč.

Država bo zagotovila tudi sredstva za stroške intervencijskih ukrepov, na vladi se pripravlja interventni zakon. Pri tem je župan Tilen Klugler izpostavil, da so imele občine zelo različne stroške pri reševanju poplavljenih območij. V Slovenj Gradcu so, denimo, aktivirali zračni most in svoje letališče ter dostavljali hrano s helikopterji v zgornjo Mežiško dolino. Zato je pomembno, da bo zakon, ki bo opredelil intervencijske stroške, vse stroške tudi dejansko povzel.

Najavo predsednika vlade, po kateri bo treba interventno zagotoviti nadomestna zemljišča za nadomestno gradnjo, je označil za smelo. Opozoril je, da z rednimi postopki iz prostorske zakonodaje ne bo mogoče v kratkem rešiti ljudi, ki bivajo pri sorodnikih ali v drugih začasnih nastanitvah. Občine so pripravljene pomagati, podan je bil predlog, da se prednostno izkoristi možnosti tam, kjer že imajo gradbena dovoljenja za gradnjo večstanovanjskih objektov, na primer tudi pri projektih republiškega stanovanjskega sklada. Klugler je poudaril tudi, da bo v naslednjih proračunih treba več sredstev nameniti za preventivo, saj se podoben dogodek lahko ponovi že jeseni.