CTN – podprta nova kolesarska infrastruktura v Celju

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je izdala odločitev o finančni podpori za projekt »Izgradnja severne vezne ceste z ureditvijo infrastrukture za kolesarje in pešce«. Vrednost projekta znaša približno 1,6 milijona evrov, od tega bosta Kohezijski sklad in Republika Slovenija prispevala dobrih 500.000 evrov.

V sklopu investicije se načrtuje izvedba nove navezovalne ceste za predvideno izgradnjo stanovanjskega območja Dečkovo naselje 10 (projekt Dečkovo naselje 10 se prav tako sofinancira iz mehanizma CTN) in povezava med Cesto na Ostrožno in Novo vasjo. Projekt bo zajemal novogradnjo krožišča na Cesti na Ostrožno z rekonstrukcijo ceste, vzpostavitev javnega potniškega prometa in ureditev površin za pešce in kolesarje. Zajemal bo tudi izgradnjo ceste v dolžini približno 450 metrov z levim pripadajočim pločnikom in obojestransko kolesarsko stezo. Projekt bo pripomogel k izboljšanju povezanosti urbanih območij z njihovim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev, izboljšanju kakovosti življenjskega prostora v urbanih območjih in povečanju prometne varnosti.

Cilj projekta je vzpostavitev manjkajoče cestne infrastrukture z dodatnimi infrastrukturni ukrepi trajnostne mobilnosti, kot so izgradnja infrastrukture za pešce in kolesarje, izgradnja dveh avtobusnih postajališč, postavitev urbane opreme in promocijskih tabel, ureditev javne razsvetljave, namenjene pešcem in kolesarjem ter zasaditev območja z drevesi.