ZMOS izbral 14 novih projektov urbanega razvoja, ki bodo financirani v okviru mehanizma CTN

V torek, 23. 1. 2024, je v Ljubljani potekala 40. redna seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), na kateri so bili izbrani novi projekti urbanega razvoja, ki bodo lahko sofinancirani v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN).

Mehanizem CTN je orodje izvajanja evropske kohezijske politike, s katerim se v Sloveniji podpira izvajanje trajnostnih urbanih strategij mestnih občin. Po zelo uspešni izvedbi mehanizma CTN v finančni perspektivi 2014-2020, ko je bilo potrjenih 91 projektov mestnih občin v skupni investicijski vrednosti preko 277 milijonov evrov, ki bodo prejeli približno 139 milijonov evropskih in državnih sredstev, se izvajanje CTN nadaljuje tudi v obdobju 2021-2027.

Ključna značilnost mehanizma CTN je večja vključenost mestnih občin v postopke potrjevanja projektov, kjer ZMOS izvaja naloge posredniškega telesa, pristojnega za izbor operacij. ZMOS je tako oktobra in novembra 2023 objavil tri povabila za predložitev vlog, in sicer za projekte urbane prenove, zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti.

Skupščina ZMOS je na 40. redni seji obravnavala in potrdila seznam izbranih operacij za projekte urbane prenove. Na seznam je uvrščenih 14 projektov mestnih občin, katerih skupna investicijska vrednost je ocenjena na približno 77 milijonov evrov in za katere se pričakuje sofinanciranje v vrednosti dobrih 45 milijonov evrov. S tem se je zaključila t. i. prva faza izbora projektov. Projekti, ki so bili izbrani, lahko nadaljujejo postopek v t. i. drugi fazi, kjer bodo dopolnjene vloge pregledane s strani Ministrstva za naravne vire in prostor in dokončno potrjene s strani Ministrstva za kohezijo in regionalni razvoj.

Izbor operacij za projekte zelene infrastrukture in trajnostne mobilnosti bo predvidoma zaključen v mesecu februarju.

Več informacij o mehanizmu CTN dobite tukaj, o povabilu za projekte urbane prenove pa tukaj.